EFFECT VAN GENEESMIDDELEN OP RIJVAARDIGHEID

www.geneesmiddeleninhetverkeer.nl

De website biedt een interessant werkinstrument: u kan een geneesmiddel opzoeken uit de lijst van groepen die het reactievermogen – en dus de rijvaardigheid – kunnen beïnvloeden, en krijgt naast een vermelding van de impact die ze hebben, tevens een kort, concreet advies.

Het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) heeft in dit verband een degelijke folder uitgewerkt. U kan hem downloaden op de website  www.bivv.be