KANKER

www.tegenkanker.net

www.euromelanoma.be met tips om gevaarlijke huidplekjes zelf te herkennen

www.meteo.be met de UV index

www.kanker.be

www.kankerregister.be Sinds haar oprichting werkt de Stichting Kankerregister verder aan de uitbouw van de kankerregistratie voor België. Door de bundeling van middelen en krachten binnen een federaal netwerk wil de Stichting een kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde realiseren in de kankerregistratie, niet alleen op nationaal maar ook op internationaal vlak.  Ze levert een bijdrage aan de evaluatie van opsporingsprogramma’s voor kanker (baarmoederhalskanker en borstkanker),  aan de evaluatie van de kwaliteit van de behandelingen ( in het kader‘Zorgprogramma-Oncologie’) en aan de analyse van de geografische spreiding van de verschillende vormen van kanker, de incidentie, de trends en de gevolgen ervan. Hierdoor kunnen mogelijke oorzaken onderzocht, risicofactoren vergeleken en strategieën voor preventie bepaald worden.

www.vermoeidheid.be informatiesite over vermoeidheid die verband houdt met kanker. Een vermoeidheidsagenda en een praktische gids met tips tegen vermoeidheid kunnen gedownload worden (site van Janssen-Cilag).

www.darmkanker.info

www.europacolon.com Europese belangengroep gewijd aan colorectale kanker. Om de bewustwording en de behandeling van CRC te vergroten

http://wildgroei.cancer.be/  van de zelfhulpgroep Wildgroei vzw met o.a. interessante informatie over leukemie en lymfomen

www.wg-hersentumoren.be