PSYCHIATRIE

www.psychiatrie.be

 portaalsite van  psychiatrie in Vlaanderen (partners zijn o.a. de VVG Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg, Similes, Janssen-Cilag)  Geeft een thematische uitdieping van allerlei ziektebeelden die met psychiatrie te maken hebben.  Duidelijke informatie over psychose, schizofrenie, antipsychotica, neuroleptica, ....

www.similes.be

voor familieleden en vrienden van personen met psychiatrische problemen